dernont [dər'nɔnt]

praep.(+ acc.), adv. - entsprechend, je nach(dem); secondo, conforme a. [dər'nɔnt s 'bɛtər] - je nach Wetterlage; secondo il tempo. [dər'nɔnt s 'völkh] - je nachdem, wie die Leute sind; secondo la gente. [dər'nɔnt, bɪə s de zeɪnt] - je nachdem, wie sie sind; conforme al loro carattere. Etym. mhd. darnâhent. ↑der-11, ↑nont, ↑nonkar, ↑nont-pa, ↑nene, ↑tsuin, ↑sekont