hötln [hötln]

vb.tr., p.p. gehötlt [gə'hötlt/khötlt] - stoßen, schubsen; urtare, spingere. S. SCHATZ, s.v. hottɛrn, hottlɛn. ↑khötln