kromplar ['krɔmplar]

n.m., pl. kromplars ['krɔmplars] - abschätzige Bezeichnung für Personen; parola ingiuriosa. ['ʃɪər 'krɔmplar!] gilt als ungefähr synon. mit / si ritiene più o meno sinon. di ['ʃɪər 'kriːvlar!] (↑krivlar). Etym. vgl. ↑kromplatsn