kromplatsn ['krɔmplatsn]

vb.intr., p.p. gekromplats(e)t [gə'krɔmplats(ə)t] - kribbeln; formicolare. Vgl. HORNUNG, PLWB, s.v. ggrampletzen - kribbeln (in den Fingern); formicolare (nelle dita).