niderdrešn ['niːdərdrɛʃn]

vb.tr., p.p. nidergedröšn ['niːdərgə'dröʃn] zu Boden schlagen; abbattere [un avversario]. [də 'tʊənt-dɪ 'khrɔftloʊs 'niːdərdrɛʃn] - sie schlagen dich windelweich; te le daranno di santa ragione! ↑drešn