-zachela [-zaːxəla]

n.f. - Unwetter, Regenwetter; brutto tempo, temporale estivo. ↑samargreatnzachela, ↑samargreatnunbet(e)r, ↑zachln11