hasn3 [haːsn]

vb.tr., p.p. gehasn [gə'haːsn] - befehlen; comandare. ['iː ɔn dɪ net gə'haːsn də zölʃt 'aʊsgɛən] - ich habe dir nicht befohlen auszugehen; io non ti ho comandato di uscire. ↑guethasn