iberštean(t) [iːbər'ʃtɛən(t)]

p.p., adj. - abgestanden, ranzig; stantio. [iːbər'ʃtɛənts zɔxe] - abgestandene Speise; cibo stantio. [də mɪ'njöʃtra ɪʃt gəbeːn iːbər'ʃtɛən] - die Suppe war ranzig; la minestra era stantia.