ausšbingen ['aʊsʃbɪŋən]

vb.tr., p.p. ausgešbungen ['aʊsgəʃbʊŋən] - schwingen; ventolare. [mɪt dər ʃbɪŋe tʊəman də greːtn 'aʊsʃbɪŋən] - mit der Schwinge trennt man die Spreu (von der Gerste); con il vaglio trentino si separa la pula (dall’orzo). ↑šbingen, ↑šbinge, ↑obebintn22