nje(i)nkn ['njẽ(ɪ)ŋkŋ]

vb.intr., p.p. genje(i)nket [gə'njẽ(ɪ)ŋkət] - klagen, jammern; frignare, piagnucolare. [ɪ ɔn 'aː laɪ gə'muːst 'khloːgŋ ʊnt 'njẽŋkŋ 'glaɪç atsƀɪə 'ɔla] - ich habe auch einfach klagen und jammern müssen, genauso wie alle [anderen]; non ho potuto fare altro che lamentarmi e frignare come tutte le altre. Vgl. SCHATZ, s.v. nanggn.