varleign [var'leɪgŋ]

vb.tr., p.p. varleiget [var'leɪgət] - verlegen, verlieren; smarrire.