bueln [bʊəln]

vb.intr., p.p. gebuelt [gə'bʊəlt] - wühlen; scavare, perforare, grufolare. [dər bɪəlɪʃər bʊəlt va ʊntr dər ɛərde aʊsər] - der Maulwurf wühlt "von unter der Erde heraus"; la talpa scava su da sotto. Auch metaph. / anche metaf.