derreatn [də'rɛətn]

vb.intr., p.p. (aux. zain) derreatet [də'rɛətət] - erröten; arrossire. ['haɪte də 'jʊŋən 'dɪərndlan tʊənt nɪəmər də'rɛətn tsƀɪə 'tsaɪt 'hɪntr] - heute erröten die jungen Mädchen nicht mehr so wie früher; oggi le giovani ragazze non arrossiscono come tempo fa. ↑roat (bearn)