derštean(s) [dər'ʃtɛən(s)]

vb.tr., p.p. derštean [dər'ʃtɛən] - durchstehen können; tener duro, sopportare. [ar tʊət s net dər'ʃtɛən] - er wird es nicht durchstehen können; non potrà sopportarlo. ↑derplaibn(s)