donkh [dɔŋkh]

n.m. - Dank; riconoscenza, ringraziamento.