ǧavöč [dʒa'vötʃ]

n.m., pl. ǧavöčs [dʒa'vötʃs] - Nebenform zu ↑čaveč; forma alternativa di ↑čaveč.