heinerumpfn ['heɪnɽrʊmpfn]

n.(f.?)pl. - Gänsehaut; pelle d’oca. ↑-rumpfn n.pl., ↑rumpfn zi vb., rimpfelan (n.n.pl. < ↑rimpfele). Vgl. SCHATZ, s.v. hennɛbrupfɛ, s.v. rumpf m. (Kartitsch rumpfl f.). ↑čaupn