herle ['he·rle]

n.n., pl. herlan ['he·rlan] - Härchen, Körper-, Barthaar; capelluccio, pelo. [pan aːme 'he·rlan] - um ein Haar; per un pelo, ci è mancato poco che non … ['ɔʃte də 'he·rlan 'aʊsgə'ploːzn?] - hast du durch Blasen (den Rasierapparat: ↑portarle, ↑khrikhle) von Barthaaren befreit?; hai soffiato (sul rasoio di sicurezza: ↑portarle, ↑khrikhle) per liberarlo dai peli?. Dim. < ↑hor11 < mhd. hâr mit analogem Umlaut / con metafonia analoga. Vgl. ↑harn.