huijen ['hʊɪjɽn]

vb.intr., p.p. gehuijet [gə'hʊɪjət] - jauchzen, juchetzen; gridare ↑hui-jui-jui. [ɪ ɔn i-'aː də 'vɪədərlan a'biːnargəlaːtət, ʊnt ben-ɪ ɔn ghɔt 'goːr ɔn-ɪ gə'hʊɪjət] - auch ich habe Heu auf Heuziehgeräten (↑verkl) zu Tal befördert und als ich fertig war, habe ich gejuchetzt; anch’io trasportavo il fieno sulla ↑verkl, e appena arrivata a valle, gridavo di gioia. ↑huieikele, ↑fuieikele, ↑pfuieikele