lien ['lɪən]

vb.intr., p.p. geliet [gə'lɪət] - muhen; muggire. Etym. mhd. lüejen, lüen.