naign2 ['naɪgŋ]

vb.tr., p.p. genaiget [gə'naɪgət] - idiolektal bzw. familienweise statt ↑naien / forma idiolettale (o caratteristica di una famiglia) per ↑naien. Vgl. ↑paugn idiol. für ↑pauen (TM).