šuldikhat ['ʃʊldɪkhat]

n.f., pl. šuldikhatn ['ʃʊldɪkhatn] - Schuld, Schuldigkeit, Pflicht; dovere, riconoscenza. [bas ɪʃt maɪna 'ʃʊldɪkhat?] - was bin ich schuldig?; quanto le devo? Vgl. auch/cfr. anche: [ar ɔt 'ʃʊldn ma ar ɔt 'khaːna 'ʃʊlt] (TM) - er hat Schulden, aber er hat keine Schuld; ha debiti, ma non ne ha nessuna colpa. ['ʃʊlt pɪn-ɪ 'ɔlban 'iː] - Schuld bin immer ich; la colpa è sempre mia.