dergeniegen-zi [dərgə'nɪəgŋ-zɪ]

vb.refl., p.p. dergenieget-zi [dərgə'nɪəgət-zɪ] (TM) - von etwas genug bekommen, sich sättigen; riempirsi, saziarsi. [ɪmə 'gɔntsn 'leːbm ɔn-ɪ 'nɪə gə'meɪgət dərgə'nɪəgŋ-mɪ] - in meinem ganzen Leben habe ich mich nie sättigen können; in tutta la mia vita non mi sono mai potuto saziare. ↑genuekh