deršiebn [dər'ʃɪəbm]

vb.tr., p.p. deršoubn [dər'ʃoʊbm] - die Oberhand gewinnen; prendere il sopravvento. [ɪ ɔn s dər'ʃoʊbm] - ich habe die Oberhand gewonnen; ho preso il sopravvento (TM).