vit [viːt]

n.f., pl. vits [viːts] - Schraube; vite. < frl. vît.