zaidnt/zaitnt ['zaɪdnt/'zaɪtnt]

conj. - nachdem, angesichts der Tasache, daß; dato che, dal momento che (TM). Vgl. ↑derzaider/derzider