saližo [sa'liːʒɔ]

n.m., pl. saližos [sa'liːʒɔs] - gepflasterte Straßenoberfläche; pavimento in cemento, selciato. Etym. < frl.(carn.) salìzo - Straßenpflaster; selciato. Vgl. REW 7911 sĭlex, sĭlice 'Kiesel'.