tsagean [tsa'gɛən]

vb.intr., p.p. (aux. zain) tsagean [tsa'gɛən] - zergehen, verdunsten, zerrinnen (metaph.: verschwinden); scioglersi, sparire (metaf.). Affektive Nebenform/forma alternativa affettiva: [tʃa'gɛən] - einfach verschwunden!; semplicemente sparito!