tsapon2 [tsa'pɔŋ]

n.m. - Übername; soprannome. [dər tsa'pɔŋ ɪʃt gəƀeːn dər 'voːtər vame 'dʒɔva'niːŋ] - der tsapon war der Vater von Giovannin'; [dər tsa'pɔŋ] è stato il padre di Giovannin'. ['d ɪŋe 'plaɪt andər 'hʊəbe pan tsa'pɔŋs] - Inge wohnt 'auf der Hube' ('bei tsapons'); Inge abita sulla 'Huebe' (dai 'Zapponi').