völkh ['völkh]

n.n.collect., dat.sg. völkhe ['völkhe] - Leute; gente. ['haɪte ɪʃt kha 'völkh mɛər, jʊŋəs 'völkh də'haːme] - heute sind keine Leute mehr - junge Leute - zu Hause; oggi non c’è più gente - i giovani - a casa. [ɪ 'lɔsə-zɪ 'zaɪn, i·, s 'völkh] - ich lasse sie in Ruhe, ich - die Leute; io la lascio in pace, la gente, per quanto mi riguarda.