hal2 [haːl]

adj. - glatt; liscio. ['ɛpər aːn 'vjatʃ ɪʃt ɪs 'pröpɪ tsa 'ʃtɪkhl ɔdr ts(a) 'haːl] - manchmal ist es einfach zu steil oder zu glatt; qualche volta è proprio troppo ripido o troppo liscio. Vgl. LEXER, KWB, s.v. hâl, HORNUNG, PLWB, s.v. hä̂le, SCHATZ, s.v. hâl, ZzWB, s.v. häl.