njukh [njʊkh]

adj. - hartnäckig; testardo. < frl.