tsachn1 ['tsaːxn]

n.m., pl. tsachne ['tsaːxne] - Zeichen, Kerbe, Handzeichen; segno, intaccatura. ['tʊə aːn 'tsaːxn andə 'puɛçe] - mache ein Zeichen auf die Buche!; fai un segno sul faggio! ↑senjo