derbörbn [dər'börbm]

vb.tr., p.p. derbörbnt [dər'börbmt] (gerund. tsa derbörman [tsa dər'börman]) - erwärmen, aufwärmen; scaldare, riscaldare. [ɔt-ər-a· dərbörbmt də vɪəse?] - haben Sie sich die Füße aufgewärmt?; si è scaldato i piedi?. ↑der-33, ↑borbm