onmörkhn2 ['ɔm-mörkhn]

vb.intr., p.p. ongemörkhet ['ɔngəmörkhət] - anbrechen (der Tag); spuntare (il giorno). [benɪs 'tɔkh ɔt 'ɔngəmörkhət] - in der Morgendämmerung; al crepusculo (di mattina). ↑mörkhn, ↑onšlogn, ↑tokhonmörkhn