čeičele ['tʃeɪtʃəle]

n.n., pl. čeičelan ['tʃeɪtʃəlan] - kleine Traube (z.B. Holunderbeeren); grappolo (p.e. di bacche di sambuco). Dim. zu ↑čouče/ čourče. Alternativfom/forma alternativa ↑čeirčele.